Vorig jaar is in het kader van het landelijke actieplan “Samen naar een veiliger sportklimaat” (VSK) door onze vereniging en leden van de vereniging een vragenlijst ingevuld die inzicht geeft in de mate van sportiviteit bij onze vereniging. We willen je vragen om dat dit jaar nogmaals te doen. Het kan zo zijn dat je de vragenlijst vorig jaar zelf niet hebt ingevuld, maar dat iemand anders binnen de vereniging dat toen heeft gedaan. Dat is geen probleem, je kunt deze vragenlijst gewoon invullen. Dit levert ook voor onze vereniging interessante informatie op die verder kan helpen bij het bevorderen van een veiliger sportklimaat. Naast de huidige mening van de leden kun je zien of er iets veranderd is binnen de vereniging door de antwoorden van vorig jaar met die van dit jaar te vergelijken.

Wat levert het op?
We willen graag meten welke effecten onze gezamenlijke inspanningen hebben. Wij vragen daarvoor de medewerking van jouw vereniging via het invullen van vragenlijsten. De procedure is gelijk aan vorig jaar, maar we lichten graag nogmaals toe hoe de procedure eruit ziet.

Wat vragen we van je?

1. Het laten invullen van de ledenvragenlijst door zoveel mogelijk leden (en ouders, toeschouwers, trainers en andere betrokkenen), door de volgende link te verspreiden: https://regis.nocnsf.nl/vereniging/meting/invullen/dc3f12a6-7737-44f3-bc5a-d43ea3df1993.
Dit kun je doen door de link te kopiëren en in een mail, op de verenigingswebsite of op Facebook te plakken.

De tekst die je hierbij kunt gebruiken betreft:
2 .Oproep voor alle leden en andere betrokkenen bij (naam vereniging). Hoe vind jij de sfeer op de club en wat kan er beter? Laat het weten via het invullen van de vragenlijst via https://regis.nocnsf.nl/vereniging/meting/invullen/dc3f12a6-7737-44f3-bc5a-d43ea3df1993 voor 25-12-2015.”

Wij danken je bij voorbaat voor het invullen en wensen je veel succes met de acties bij jouw vereniging,

Nederlandse Volleybal Bond

Achtergrondinformatie:

 • Wij adviseren je om zoveel mogelijk mensen van jouw vereniging de ledenvragenlijsten in te laten invullen.
 • Jouw vereniging heeft vier weken de tijd om de vragenlijsten in te (laten) vullen. Indien langer tijd nodig is, neem dan contact op met de sportbond.
 • De vragenlijsten zijn anoniem en alleen een onafhankelijk onderzoeker binnen het VSK-programma kan de individuele resultaten inzien. Hierover zal nooit worden gecorrespondeerd. De sportbond heeft alleen inzicht in resultaten op verenigingsniveau, anoniem.
 • Een overzicht van alle vragen uit de vragenlijst vind je op veiligsportklimaat.nl.
 • Wij zullen je over één jaar benaderen om opnieuw de vragenlijsten in te vullen. Hierdoor kun je de vorderingen binnen jouw vereniging volgen. Het geeft dus inzicht in de voortgang.
 • Voor vragen over het invullen van de vragenlijst en/of de resultaten kun je contact opnemen met de sportbond.

(Luppo Kort)

Nog even in het kort…..

Het actieplan

Sport is leuk! Niet voor niets staan ieder week miljoenen Nederlanders op en rond sportveld, baan of bad. Sport brengt mensen samen. Zorgt dat ze gezond blijven. Maar vooral dat ze plezier hebben. Meestal dan. Want soms gaat het mis. Een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij.
Dat wil niemand. Sportplezier, daar gaat het om. Daarom werken sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Hoe? Door jou als bestuurder, trainer, coach, scheidsrechter of jurylid te leren hoe je sportplezier stimuleert. En om in te grijpen als het fout gaat. Zo houden we sporten leuk!Maar hoe pak je dat aan? Waar begin je en wie doet wat? Vragen die veel verenigingen hebben. Daarom zijn er verschillende opleidingen, workshops en toolkits beschikbaar. Voor iedereen binnen de vereniging. Van bestuurder, trainer en coach tot scheidsrechter en jurylid. En niet te vergeten: sporters en hun ouders.

TOP 10 ACTIEPUNTEN:

 • 7.500 verenigingen zetten zich in voor Sportiviteit & Respect
 • 25.000 trainers, coaches en begeleiders verbeteren hun pedagogische vaardigheden
 • 5.000 verenigingen doorlopen een traject ter verbetering van het pedagogisch klimaat
 • 5.000 verenigingen maken duidelijk welke regels gelden op en rond het veld
 • Spelregels met een positieve invloed op het spel worden breed uitgedragen
 • Voor elke wedstrijd een competente scheidsrechter, getraind in weerbaarheid
 • Topsporters zetten zich in als ambassadeur
 • Er komt een sportbrede aanpak van excessen, in samenwerking met politie en justitie
 • Er komt een registratiesysteem voor excessen
 • Effectief tuchtrecht binnen elke sportbond