(  belangrijk bericht van de Nevobo !!!  )

Beste scheidsrechtercoördinator en/of secretaris,

 Vanaf dit seizoen spelen we alle wedstrijden met het DWF. Dit gaat erg goed en er worden weinig problemen gemeld. Door deze 100% digitale registratie is ook de controle van de aanwezige scheidsrechters veel eenvoudiger geworden.

 We vinden het belangrijk dat er een goede kennis is over de spelregels. Dit komt het spelplezier van zowel teams als scheidsrechter ten goede.
Vanuit een onderzoek van enkele jaren terug is namelijk naar voren gekomen dat een gebrek aan spelregelkennis bij zowel spelers als scheidsrechters tot de top 10 ergernissen behoort. We zouden daarom het liefst zien dat alle spelers deze spelregeltoets doen, maar hebben om die reden in ieder geval met elkaar afgesproken dat scheidsrechters minimaal de spelregeltoets met goed gevolg afgerond zouden moeten hebben.

Het vervolg is dat we hier ook op gaan controleren. Vanuit het DWF komen de afwijkingen allemaal naar voren. Wanneer er iemand heeft gefloten zonder licentie krijgt de vereniging daar vanaf begin december een melding over.

 In de melding krijgt de betreffende scheidsrechter de mogelijkheid om binnen 2 weken alsnog de licentie te halen. Dit is via www.volleybalmasterz.nl heel goed en snel te doen. Wanneer alle levels zijn doorlopen en voldoende is gescoord komt er direct melding en registratie van official licentie. Het moet zo voor iedereen mogelijk zijn een licentie te halen. Blijft de vereniging in gebreke wordt er een sanctie opgelegd. We hopen echter dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,
Marian Folmer
Medewerker Wedstrijdwezen