Hallo allemaal!

Woensdag 17 april as. om 20.00 uur is het weer zo ver!
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het Bakkerscafé te Grijpskerk
We hopen op een zo groot mogelijke opkomst.

De agenda volgt zsm mogelijk.

Tot dan!

Groetjes,
Het bestuur

Agenda Algemene leden-en jaarvergadering

VC Grijpskerk/Fysiotherapie Kollum Grijpskerk 

 

Datum : Woensdag 17 april 2019
Plaats : Bakkerscafé, Grijpskerk
Aanvang : 20.00 uur

 

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen van de ledenvergadering van 18 april 2018

3. Algemeen jaarverslag

4. Jaarverslag jeugdafdeling

5. Jaarverslag recreanten

6. Verslag van beheer materialen o.a. ballen

7. Jaarverslag Technische Commissie

8. Financiën

Financieel jaarverslag 2018 vaststellen
Begroting 2019 vaststellen

9. Verslag kascommissie Ludo en Regi (Anne Vrieling)

10. Benoeming kascommissie: Regi en Anne Vrieling (reserve?)

11. Acties

12. Boetes

13. Invulling vacature sponsorcommissie

14. Invulling vacature penningmeester 2020

15. Mededelingen bestuur (vaardigheidstrainingen)

16. Trainers / coaches volgend seizoen (trainer(ster) MA2)

17. Rondvraag
18. Sluiting.