In 1e instantie wilden we als bestuur zijnde 8 april as. onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering houden.
Plaats van handeling zou zijn het Bakkerscafe in Grijpskerk. Het bestuur had e.e.a. al in voorbereiding en zou
afgelopen week aan onze leden worden medegedeeld.

Gezien de huidige onzekere situatie in Nederland wat betreft het Coronavirus heeft het bestuur besloten deze
tot nader orde uit te stellen.

Het bestuur (22 maart 2020)