Mededeling innen contributie seizoen 2019/2020

De corona crisis heeft invloed op iedereen, zo ook op die van ons als volleybalvereniging.  Middels dit bericht willen wij jullie op de hoogte brengen van de te innen contributie over het seizoen 2019/2020.
Voor het seizoen 2019/2020 dienen nog twee kwartalen te worden geïncasseerd, te weten het eerste en tweede kwartaal 2020.
Ondanks de coronacrisis hebben wij als bestuur besloten in beginsel de contributies wél te innen. Dit besluit is genomen vanwege het feit dat de kosten vooralsnog grotendeels gewoon doorlopen (denk o.a. aan Nevobo afdrachten en zaalhuur gemeente). Uiteraard zullen wij een ander kritisch bekijken en doorlopend beoordelen of de incasso van het tweede kwartaal noodzakelijk is.
De automatische incasso’s zullen in principe op de volgende data plaatsvinden;
1e kwartaal 2020 op 28 april 2020
2e kwartaal 2020 op 28 mei 2020
Mocht u hierover vragen hebben neemt u dan vooral contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur