(brief Veiligheidsregio Groningen)

Beste sportliefhebbers,

Gisteren is in het Regionaal Beleidsteam (klein) van de Veiligheidsregio Groningen stilgestaan bij de toename van de besmettingen en de zorgen over de verslapping in het naleven van de regels en richtlijnen met betrekking tot Covid-19.

Ook is gisteren door het kabinet bekend gemaakt dat onze regio in de risicoklassering van ‘waakzaam’  naar ‘zorgelijk’  gaat. Er komen voor onze regio aanvullende maatregelen.

Eerder hebben ik u gevraagd om richting sportverenigingen, scholen en supermarkten aandacht te vragen voor de naleving van de regels en richtlijnen.

Vorige week heb ik namens de voorzitter Veiligheidsregio het verzoek gedaan toezicht en handhaving te richten op de sportverenigingen en in het bijzonder de sportkantines.

Bijgaand treft u een brief namens de voorzitter Veiligheidsregio die u kunt  gebruiken om betrokkenen verenigingen en sportkantines nogmaals op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

———————————————————————————————————————————————————–

Beste bestuurders van sportverenigingen,

In de eerste maanden van deze crisis hebben we als samenleving veel initiatieven ontplooid om het naleven van de anderhalve meter in de openbare ruimte, in de zorg, in de horeca, op scholen en ook op de sportvelden, in de sportzalen en in de sportkantines te kunnen waarborgen.
Het treffen van passende maatregelen voor jullie vereniging heeft veel van jou en jullie leden gevraagd. Ik realiseer mij terdege dat het gaat om vrijwilligerswerk. Jullie clubliefde en hart voor de samenleving zijn van grote waarde voor het welzijn van de samenleving!Inmiddels staan de zaken er anders voor.
Tijdens de zomermaanden waarin een ieder zich mede door de verruiming van de maatregelen kon laven aan het prachtige weer is het naleven van de basisregels verslapt. Begrijpelijk, niets menselijks is ons vreemd, maar wel onwenselijk. De afgelopen weken zien we een forse toename van het aantal besmettingen in onze provincie. De test-en laboratoriumcapaciteit staan ook in onze regio onder druk en de verwachting is dat de druk op de zorg de komende tijd verder zal toenemen.
Ik verzoek jou en jouw vereniging nu dringend om de al getroffen maatregelen in en rond de sportcomplexen, de zalen en de kantines aan te scherpen. Begrijp me goed, ook ik wil niets liever dan dat alle voetballers, hockeyers, volleyballers en ga zo maar door in alle vrijheid hun geliefde sport kunnen beoefenen.
Op dit moment ontkomen we er niet aan dat we ook van de sportverenigingen vragen er een schepje bovenop te doen, bijvoorbeeld door het aanstellen van coco’s, coronacoördinatoren, die leden en publiek op een vriendelijke manier wijzen op het belang van het naleven van de basisregels.Specifiek vraag ik jullie om scherp te zijn op het naleven van de anderhalve meter door ouders en ander publiek rondom het veld en natuurlijk op de tribunes van de sporthallen. Ook vraag ik jullie om toe te zien op het gebruik van de sportkantines. Of de kantine nu in beheer is van de gemeente of van de vereniging zelf, het doel is hetzelfde: voorkom besmettingen doordat te veel mensen zich te lang in dezelfde ruimte bevinden. De door velen geliefde derde helft duurt soms langer dan de wedstrijd en met de toename van het aantal besmettingen kleeft daar een risico aan. Denk daarom na over de mogelijkheid om de kantine te sluiten als de jeugdwedstrijden zijn afgelopen.
Beste sportbestuurders, jullie staan er niet alleen voor. Elke gemeente heeft contactfunctionarissen die de club graag ondersteunen als het gaat om het toepassen van maatwerk voor jullie vereniging en leden. Maak daar vooral gebruik van. Samen staan we voor de opgave om Groningen en Nederland gezond en veilig te houden. Deze wedstrijd spelen we samen. Alleen met teamwork en oog voor elkaar kunnen we punten pakken en het aantal besmettingen omlaag brengen. Zet ‘m op!

Met sportieve groet,

Koen Schuiling
Voorzitter Veiligheidsregio Groningen
(geplaatst 24-09-2020)