(geplaatst 23 februari 2021)

Beste leden van de Volleybalclub Grijpskerk/Brilmode Zuidhorn,

Vol goede moed begonnen we aan de competitie 2020/2021 maar helaas kwam daar na een paar wedstrijden gespeeld te hebben in oktober 2020 alweer een einde aan. Dit kwam doordat het coronavirus toch weer een vorm aannam met vele besmettingen.

Dat deze pandemie in al zijn vormen zo snel zoveel mensen zou besmetten is iets waar men niet aan had willen denken.

Op woensdag 14 oktober 2020 werd door onze regering besloten dat zaalsport niet meer mogelijk was en trainingen in enkele varianten maar beperkt toegestaan werd.
Onze jeugdteams hebben tot eind 2020 op de vrijdag nog kunnen trainen en verder is er nog de mogelijkheid geweest om op de dinsdag in een vooropgestelde vorm seniorentrainingen te volgen. Hierna mocht er niet meer in de sporthal gesport worden.
Tot op de dag van vandaag zit Nederland in een lockdown met vele beperkingen. Later werd hier nog de avondklok bij ingesteld, alles om het virus te overwinnen.
Op dinsdag 23 februari 2021 heeft onze demissionaire regering ons verteld hoe het nu verder gaat.
Intussen heeft de Nevobo besloten om de competitie 2020-2021 niet verder uit te spelen.

Wij als bestuur hebben besloten dat wij de contributie van het eerste kwartaal 2021 niet gaan innen en eventueel het tweede kwartaal ook maar dat is afhankelijk van de beslissingen van dinsdag 2 maart 2021. Tevens heeft de Nevobo kosten bij ons in rekening gebracht voor het seizoen 2020-2021 en deze zullen wij niet aan onze leden doorberekenen.
Mocht het zo zijn dat de competitie 2021-2022 wel doorgang vind, dan zal van zowel het derde als het vierde kwartaal de contributie en de Nevobokaart in rekening worden gebracht.

Wij hopen dat er na de zomervakantie weer normaal gevolleybald kan worden en dat het normale leven weer doorgang heeft.

Wij gaan ervan uit dat we jullie zo voldoende hebben ingelicht. Voor eventuele vragen kun je natuurlijk altijd even contact opnemen met Luppo Kort 0614612440.

Voor nu een gezond en besmettingsvrije tijd gewenst

Sportieve groeten van het bestuur.