De algemene jaarvergadering van onze vereniging zal worden gehouden op woensdag 16 maart 2016 om 20.00 uur in Ello’s Place op sportpark de Enk in Grijpskerk.
Bij deze een oproep aan alle leden om deze vergadering bij te wonen en je stem te doen laten gelden. De agenda van deze avond krijgt U op de avond zelf.
We hopen allen op uw komst

jaarvergadering 2016