Agenda Algemene leden- en jaarvergadering

VC Grijpskerk // Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk

Datum : Woensdag 5 april 2017
Plaats : Sporthal de Bokkediek
Aanvang : 20.00 uur
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de ledenvergadering van 16 maart 2016
3. Algemeen jaarverslag.
4. Jaarverslag jeugdafdeling.
5. Jaarverslag recreanten.
6. Verslag van beheer materialen o.a. ballen.
7. Jaarverslag Technische Commissie.
8. Financiƫn
Financieel jaarverslag 2016
Begroting vaststellen
Voorstel contributie verhoging (doorvoeren ingaande derde kwartaal 2017).
9. Verslag kascommissie Johan en Chantal (Ludo reserve).
10. Benoeming kascommissie.
11. Invulling vacature secretaris.
12. Invulling vacature voor bestuurslid voor jeugdafdeling.
13. Invulling vacature sponsorcommissie.
14. Mededelingen bestuur.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.