Beste volleyballers van VC Grijpskerk,

Vanaf 11 mei jl. heeft de vereniging elke dinsdagavond van 19.00 tot 21.30 uur drie beachvolleybalvelden in het sportpark te Zuidhorn ter beschikking.
Hier kunnen maximaal 10 personen per veld volleyballen met het in acht nemen van de nodige maatregelen die door het RIVM en de gemeente zijn opgelegd.
Vanaf begin maart ligt het hele volleybalgebeuren in Nederland door de coronacrisis plat. Een vervelende situatie waar we met z’n allen hopelijk snel weer uitkomen.
De praktijk leert echter dat alle maatregelen die er worden genomen in Nederland nog wel even zullen duren. Dat zal ook wel voor het volleybal gaan gelden. Hoe e.e.a. er in de praktijk uit gaat zien is op dit moment natuurlijk nog een beetje koffiedik kijken maar dat we ons met z’n allen zullen moeten aanpassen is wel zeker.
De behoefte om binnen de regels van de overheid lekker weer te gaan volleyballen was sterk aanwezig binnen de vereniging.
Terugkijkend op de eerste paar avonden kunnen we stellen dat iedereen erg enthousiast is om hier  te volleyballen.
Aan de ene kant kan er door enkele teams lekker getraind worden, aan de andere kant is het door de onverwachte promotie van zowel Dames 1 als Dames 2 naar resp. de 2e Divisie en de Promotieklasse zaak om goed voorbereid aan de start van de competitie te staan. Hoe die er in de praktijk door alle coronaregels uit gaat zien is natuurlijk nog even de vraag.
De avonden wanneer er lekker op het zand kan gevolleybald zijn een mooie gelegenheid om aan elkaar te wennen en naar elkaar toe te groeien. Waar enkele teams lekker aan het trainen zijn spelen andere teams leuke onderlinge partijtjes.
Laad de zomer (en liefst met mooi weer !!) nog maar even duren !!
(geplaatst 20-05-2020)