Agenda Algemene leden- en jaarvergadering

                         VC Grijpskerk // Brilmode Zuidhorn

Datum           : Woensdag  9 september 2020
Plaats           :  Bakkerscafé, Grijpskerk
Aanvang       :  19.30 uur

Bij deze vergadering kunnen nog 15 leden/ouders buiten het bestuur en commissies aanwezig zijn.
In verband met de diverse Corona maatregelen graag even een bericht naar L.Kort (0614612440) of u langs komt en/of u eventuele vragen heeft.

1.  Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de ledenvergadering van 18 april 2019.
3. Algemeen jaarverslag.
4. Jaarverslag jeugdafdeling.
5. Verslag van beheer materialen o.a. ballen.
6. Jaarverslag Technische Commissie.
7. Financiën.

Financieel jaarverslag 2019
Begroting 2020 vaststellen
Contributie verhoging per 1-1- 2021

8. Verslag kascommissie Regi Arts en Anne Vrieling.
9. Benoeming kascommissie.
10.Aftreden Emiel Wagenaar, benoeming Shannon van der Wal als penningmeester.
11.Acties en evt. boetes
12.Mededelingen bestuur.
13.Trainers / coaches seizoen 2020-2021.

Opmerking:Als de situatie zich voordoet dat er in verband met maatregelen opgelegd door het RIVM veranderingen optreden bestaat de mogelijkheid dat deze ALV geen doorgang kan vinden. Er  volgt dan  bericht op de site.